Pastorale hulpverlening
Aansluiten

Aansluiten

Voor collega’s

Wil je je ook bij ons aansluiten? We hanteren een aantal criteria. Sluiten deze aan bij jou en jouw werkwijze? Meld je dan aan via onderstaand e-mailadres. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Criteria voor deelname
  • Je hebt een diploma Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College
  • Je leeft en werkt vanuit een levende relatie met de Here Jezus en werkt onder leiding van de Heilige Geest
  • Je hanteert de Bijbel als uitgangspunt voor de hulpverlening
  • Je benadering is gericht op zowel de psyche als de geest
  • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Je hebt een eigen website die je werkwijze duidelijk verwoordt.
  • Je bent lid van een intervisiegroep
  • Je voldoet aan de eisen van de Wkkgz en AVG
  • Je bent transparant over je werkwijze en motivatie
 Kosten 2022

€ 50,00 voor het gehele kalenderjaar.

 

Stuur een e-mail voor aanmelden of meer informatie.