Pastorale hulpverlening
Pastorale Hulpverlening

Pastorale Hulpverlening

Wat is Pastorale Hulpverlening?

Goede hulp is een combinatie van het kennen van God, van de ander, van jezelf en van de problematiek. Het samengaan van deze vier aspecten legt de basis voor verantwoorde Pastorale Hulpverlening. Alle hulpverleners op deze site zijn opgeleid bij het Evangelisch College (opleiding Pastorale Hulpverlening) en kunnen op vakbekwame wijze hulp bieden.

Pastorale Hulpverlening is ‘helpen met de Bijbel’. Het is ondersteuning en begeleiding  bieden op zowel psychisch als geestelijk vlak, vanuit Bijbelse kaders, inzichten en waarden, onder leiding van de Heilige Geest. Tegelijkertijd maakt deze vorm van hulpverlening dankbaar gebruik  van de waardevolle kennis en inzichten vanuit de psychologie. Dat maakt Pastorale Hulpverlening uniek en onderscheidt het zich van reguliere hulpverlening.

Concreet betekent dit dat we in de Pastorale Hulpverlening luisteren naar jouw verhaal.  Dit vinden we belangrijk. Er is oprechte aandacht voor jou en je hulpvraag. We willen naast je staan, ontdekken wat er nodig is en je ondersteunen in deze weg, tot je weer zelf verder kunt.

Dit doen we door de Bijbel ruim plaats te geven en samen te zoeken naar wat God eigenlijk zegt over deze nood. Welke oplossing en troost biedt Hij en hoe kunnen we ons dit eigen maken? Welke inzichten uit de psychologie kunnen daarbij helpen? We brengen de zorgen en vragen in gebed bij God en vragen om Zijn hulp, leiding en zegen.

Leidend voor ons werk is Johannes 8 vers 12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.