Pastorale hulpverlening
Verlangen

Verlangen

Onze visie

We geloven en ervaren dat bij hulpverlening het samengaan van pastoraat en psychologie recht doet aan wie we zijn als mens en aan hoe we bedoeld zijn.

Platform Pastorale Hulpverlening is een netwerk van pastorale hulpverleners die Bijbelse principes en het goede van de psychologie verbinden bij een hulpvraag. Ook voldoen ze aan gestelde kwaliteitscriteria. We vinden het belangrijk dat iedereen die hulp zoekt herstel en verdere groei mag ontdekken.

Leidend voor ons werk is Johannes 8 vers 12 waarin Jezus zegt: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.”

Onze missie

We zien het als onze missie om te midden van het grote aanbod van zorgaanbieders, pastorale hulpverlening ‘op de kaart’ te zetten. Het platform is een vindplaats voor iedereen die vakbekwame, Bijbels verantwoorde, hulp zoekt. Daarnaast is het ook een doorverwijsplaats voor collega’s en kerken. Het platform geeft een overzicht van de hulpverleners per provincie.