Onze tijd ingevuld door God?
Onze tijd ingevuld door God?

Onze tijd ingevuld door God?

Hoe kunnen we een leven leiden in Gods tempo en naar Zijn plan? Hoe leef je tot Zijn eer, in plaats van geleefd te worden door anderen, of geregeerd te worden door je agenda ? Een Bijbelleraar zei eens terecht(!) tegen mij: ‘’God wil een Bruid en geen werkster!’’

Herkennen wij dit in ons eigen drukke leven? Anderen helpen terwijl er veel disbalans is in ons persoonlijke leven? Zorgen die zo maar ineens achter elkaar je leven binnenkomen en je volledig in beslag kunnen nemen? Te druk met ‘functioneel werk voor  God waardoor je eigen relatie met God ondergesneeuwd raakt?

Het afgelopen jaar heb ik te maken gekregen met onbalans binnen ons gezin. Niet wetend dat dit mij zo van God zou kunnen afleiden. Zorgen die mijn gedachten helemaal in beslag namen maar waar ik geen controle over had. Krampachtig probeerde ik alles in goede banen te leiden ‘was ik aan het redden (rennen)’’- maar raakte ik ondertussen zelf, zowel geestelijk als lichamelijke ernstig oververmoeid.

Matthijn Buwalda heeft een nieuw lied geschreven wat heet; Sneller en sneller’’ Daarbij komen de woorden voorbij ‘bijna iedereen is moe of van het leven te herstellen en wie nog niet is opgebrand die is de ander aan het redden’’

Ik ben erachter gekomen dat  intense vermoeidheid ons ook in de weg kan staan om datgene te doen wat echt belangrijk is; onderhoud en verdieping in onze relatie met God. Hiervoor obstakels zoals zorgen, zonden, controle, trots en wat voor dwarse eigenschappen dan ook bij Hem neer te leggen. En hier had ik in alle eerlijkheid zelf niet meer de kracht voor. Wanneer ik mijn handen vouwde  kwam er enkel nog een zucht…..

Herstel mijn eerste liefde

Al mijn zorgen die ik zo krampachtig vasthield, waar ik zelf de controle over wilde houden moest ik loslaten. In plaats van zelf naar mensen te luisteren, mensen te coachen, mensen te ondersteunen en voor ze te bidden moest ik nu zelf een stap zetten en hulp vragen, mijn handen opnieuw leren openen en leren los(te)laten. Wat een zegen een kring van bidders om je heen te hebben staan!

 Prioriteiten stellen

De strijd met onze agenda en onze zorgen hoeven we niet alleen te vechten. In Handelingen 5:32 wordt gesproken over Gods geweldige geschenk aan wie Hem gehoorzamen; de Heilige Geest. En die Heilige Geest helpt ons in de strijd, geeft ons kracht en nieuwe inzichten, zodat we weer keuzes kunnen maken. Keuzes voor een leven tot Gods eer.  God vraagt niet het uiterste van ons. Het is niet zo dat we ons hele leven lekker achteruit kunnen liggen, maar om een leven te leiden tot eer van Zijn Naam. Een leven dat gebaseerd is op God zelf. Een leven waarin dorre wildernis ‘want zo voelde het voor mij’’ plaats maakt voor het besef dat we weer de vrouw (de man mogen) worden zoals God ons heeft bedoeld.

Tijd investeren in God, anderen en onszelf kan voelen als een race tegen de klok. Je kunt je soms verplicht voelen om van alles te doen, maar dat is niet (altijd) wat God voor je in gedachten heeft; God wil een Bruid en geen werkster. Hij heeft recht op onze eerste liefde……….voor HEM!

Kneed mij, Here God
‘k Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God
U maakt iets moois van mijn leven

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen, O Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer.

Geschreven door Alice Beuving, www.alicebeuving.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *