Zie! Ik maak alle dingen nieuw.
Zie! Ik maak alle dingen nieuw.

Zie! Ik maak alle dingen nieuw.

December de maand waarin vele lichten ontstoken worden. De maand waarin we gedenken en soms misschien wat weemoedig terug- en vooruitkijken tijdens deze donkere dagen voor Kerst.
Hoe kijk jij terug op 2022? Heb jij licht en vrede ervaren? Hoe was jouw afgelopen jaar?

Licht van de wereld

In de Bijbel staat, naar men zegt, meer dan 365 keer dat we niet bang hoeven te zijn. Voor elke dag een keer. Maar zou je niet angstig worden van alle berichten die ons via de media bereiken?
In die nacht ruim 2000 jaar geleden waren de herders ook bang.
Ze schrokken hevig toen ze omgeven werden door een groot licht. En kregen de geruststellende woorden van de engel te horen:  ‘Wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’
Dat pasgeboren kind Jezus groeit op tot een volwassen man en geeft onderwijs aan het volk. Regelmatig wordt Hij op de proef gesteld door de farizeeërs en de Schriftgeleerden. In het evangelie van Johannes (H5) lezen we dat Hij hen zegt dat Hij niet volgens menselijke maatstaven oordeelt, maar dat als Hij oordeelt Zijn oordeel betrouwbaar is. Want: ’Ik ben niet alleen, maar ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft.’ Hij ziet wat zijn Vader doet en doet precies hetzelfde als Hij. Jezus weet dat zijn Vader van Hem houdt en Hij weet ook dat Hij en zijn Vader één zijn.
In Johannes 8 zegt diezelfde Jezus: “Ik ben het Licht van de wereld; wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.”
Niet toevallig dat deze tekst op de site van het Platform Pastorale Hulpverlening staat. Meelopen met mensen, samen zoeken naar licht, verlichting, aan de hand van Het Licht.

Oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt

Ik overdenk de woorden hierboven nog een keer. Jezus oordeelt niet volgens de menselijke maatstaven. En als Hij oordeelt is Zijn oordeel betrouwbaar. Wat geweldig is dat. Iemand die betrouwbaar is en eerlijk oordeelt. Volgens mij kun je je bij zo iemand totaal op het gemak voelen. Diegene blijft je trouw, wat je ook doet. Hij veroordeelt je niet maar oordeelt oprecht. Onvoorwaardelijke liefde.
Hoe anders zijn wij mensen vaak. Heel deze wereld zit vol met (oneerlijk) oordeel. En niet oordelen is heel moeilijk voor ons mensen. Een oordeel, mening, (ongevraagd) advies is zomaar gemaakt of gegeven. Onbegrip over iemand die anders is of doet kan zomaar tussen mensen in komen te staan. De laatste jaren lijkt dit heftiger te worden. Met als gevolg dat tegenstellingen steeds groter worden en de sfeer in de maatschappij grimmiger wordt.

Daar is maar één medicijn voor. Geloof, vertrouwen en liefde. Zonder liefde is alles zinloos. Ieder mens is uniek en verschillen geven kleur aan het leven. Wij oordelen op grond van wat wij horen en zien aan de buitenkant, maar God kent ons hart en onze overwegingen.

Loslaten is anders vasthouden

Ik begon deze blog met de vraag: “Hoe was jouw afgelopen jaar?” Ik kan er een vraag aan toevoegen: “Wat zijn jouw plannen voor het komende jaar?”
Ga jij licht en vrede ervaren het komende jaar? Misschien vind je dat een vreemde vraag, hoe kunnen wij dat weten? De toekomst is toch onzeker?!
Dat klopt, maar we hebben wel een keuze hoe we omgaan met licht en donker. Op grond van de blijde boodschap kan ik uitzien naar de volmaaktheid die komen gaat. Wordt mijn fantasie geprikkeld bij een mooie zonsondergang. Vandaar de zonsondergang op de foto bij dit blog. Een houten kruis op de voorgrond en een half anker, wolken en daarboven een fel licht. Dat halve anker zie ík erin, jij misschien helemaal niet.
Ik zie het een beetje symbolisch: het anker staat voor hoop en vertrouwen. Dat ik op de foto een half anker zie staat voor mijn twijfel. Soms is mijn hoop en vertrouwen weg. Lijkt alles donker en negatief. Lijkt die nieuwe wereld van volmaaktheid nooit te komen.
In Lucas 17 lees ik dat de farizeeën aan Jezus vroegen: “Wanneer komt Gods nieuwe wereld?”
Jezus antwoordt dan: “Je kunt niet zeggen wanneer de nieuwe wereld precies komt. En je kunt ook niet zeggen: Kijk, hier is de nieuwe wereld! Of Kijk, daar! Maar jullie kunnen de nieuwe wereld nu al binnengaan, als jullie de juiste keuze maken.”

Laat angst, twijfel, boosheid en verdriet los en leg het neer in gebed bij Hem. En weet dat God alles, maar dan ook alles laat meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Makkelijk?
Soms misschien, maar vaak helemaal niet. Ben je alleen hierin? Zoek hulp, praat erover en deel je gevoel.
Hou vast aan het geloof dat het licht altijd sterker zal zijn.
Maak de juiste keuze, heb lief, hoop en vertrouw want Hij maakt alles Nieuw.

Een gezegend en liefdevol 2023 gewenst!

Geschreven door Joke Kortenoeven     www.coaching-counseling-adieu.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *