Je identiteit kwijt 
Je identiteit kwijt 

Je identiteit kwijt 

Het zal je maar gebeuren; iemand anders gaat er met je naam en je gegevens vandoor en doet zich voor alsof hij jou is…..Je blijft machteloos achter en moet door een taai proces heen om te bewijzen dat je jezelf bent; een bizarre situatie. 

Er zijn verhalen van mensen wiens identiteit digitaal gestolen is, zogenaamde identiteitsfraude.  

Veel mensen zijn op een andere manier beschadigd geraakt in hun identiteit, we komen ze in onze pastorale hulpverleningspraktijken tegen. Hun identiteit is niet zozeer gestolen (hoewel het daar soms wel op kan lijken), maar aangetast. Als hulpverlener werk je samen met de hulpvrager aan het versterken van diens identiteit. Waarom? Vanuit een krachtige identiteit kun je krachtig leven. 

Opbouw identiteit 

Wat is identiteit eigenlijk en waar is het uit opgebouwd? Er zijn veel definities te vinden, een mooie korte en krachtige vind ik: dat wat eigen is aan een persoon. Het gaat om iemand met alles erop en eraan, zoals we wel eens zeggen. 

Hierbij zijn verschillende lagen te herkennen: de buitenste laag is voor ieder zichtbaar; het is je uiterlijk, je gedrag, de emoties die je toont en ook je sociale identiteit valt hieronder; waar je woont, werkt, je burgerlijke staat, etc. De laag eronder bevat je kwaliteiten, talenten en gaven die ook voor ieder mens uniek zijn. Ga je nog een laag dieper naar binnen, dan vind je je motieven en intenties, normen en waarden en ten slotte kom je bij de kern; je hart, waar je zelfbeeld zich bevindt. 

Tijdens het opgroeien hebben we als kind nodig dat we op al deze lagen bevestiging krijgen, zodat we een gezonde identiteit ontwikkelen. Zoals gezegd; vanuit een gezonde en krachtige identiteit staan we krachtiger in het leven  en zullen we beter opgewassen zijn tegen de moeilijkheden op ons pad. 

Helaas is het voor velen niet weggelegd om zo op te groeien en kampen ze daardoor met zaken als een negatief zelfbeeld, het niet goed kunnen ontplooien van talenten, niet goed weten wie ze zijn, wat ze willen, enz. 

De grote ruil 

In het pastoraat weten we dat we krachtig kunnen leven vanuit onze identiteit in Christus, maar wat houdt dat in? Dan zoomen we in op Jezus, ons grote voorbeeld. Hij had een volmaakte identiteit want Hij was God. 

Jezus werd een aantal keer bevestigd door zijn Vader in wie Hij was, zodat Hij krachtig kon staan in de zware taak die Hij te vervullen had. De eerste keer was na zijn doop in de Jordaan.  In Luk. 3:22 zegt God tegen Jezus aan het begin van zijn missie: “U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb ik Mijn welbehagen”. De tweede keer was tijdens de verheerlijking op de berg waar Jezus met Mozes en Elia sprak over zijn aanstaande lijden, dit vinden we in Lukas 9:35 waar God spreekt: “Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!”. Deze laatste keer wordt Jezus niet alleen bevestigd op wie Hij is, maar ook op zijn missie. 

Fil.2 :7 zegt dat Hij zich leeggemaakt heeft van zijn gestalte als God en de gestalte van een mens, zelfs een slaaf, aangenomen heeft om aan de mensen gelijk te worden. We kennen Hem dan als het kindje in de kribbe van Bethlehem, je kon aan Hem niet zien dat hij God was. 

Hij groeide op als mens, startte als 30-jarige met zijn missie en vernederde zichzelf zó dat Hij zich zelfs liet doden aan een kruis, in die tijd de meest verachtelijke manier om aan je einde te komen.
In de veertig-dagen-tijd waarin we nu leven, gedenken we dit. 

Jezus deed dit, zodat wij ook kinderen van God konden worden (zie Ef.1:5) en wij dezelfde positie als Hij zouden krijgen: zonen en dochters van God die Zijn erfenis ontvangen (hier zegt het eerste hoofdstuk van Efeze nog meer over). 

Eigenlijk zegt Jezus: “Geef jij alles van jou aan mij, dan geef ik alles van mij aan jou. Ik neem jouw rottigheid en jij krijgt mijn cadeaus.” 

Kapotgemaakt 

Als we inzoomen op wat er gebeurde met de identiteit van Jezus, nadat Zijn Vader hem bevestigd had als Zijn geliefde Zoon, zien we dat mensen er alles aan gedaan hebben om die identiteit te beschadigen. Zijn gedrag werd bekritiseerd, zijn gaven werden toegeschreven aan de duivel en zijn motieven en intenties werden ter discussie gesteld door de geestelijke leiders van die tijd. En dat Hij de zoon van God zou zijn, daar werd Hij fel op aangevallen en zijn mond werd letterlijk gesnoerd. 

Ook Jezus’ lichamelijke integriteit werd aangetast; zijn kleren werden van zijn lijf gerukt, Hij werd afschuwelijk geslagen, en naakt vastgespijkerd aan een stuk hout waar Hij onder helse pijnen de marteldood stierf. Ondertussen werd Hij bespot en belasterd door de leiders van die tijd en door Jan en alleman die langsliep. Hij voelde zich onder dit alles als “een worm, en geen man” (Psalm 22:7*) een nobody, of eigenlijk nog erger dan een nobody…iemand voor wie men uit afschuw wegkijkt na de eerste blik… (Jes. 53). 

Zijn identiteit werd gesloopt, kapotgemaakt, althans dat werd geprobeerd… 

Kapotgemaakt, of toch niet…? 

In dit alles bleef Jezus de zoon van de Vader, ook al kon hij het contact met zijn Vader niet meer ervaren. Ten diepste verloor Hij zijn eigenheid niet; Hij bleef de Verlosser, de Redder die ruilde met ons. Omdat Hij zich kapot liet maken, is er voor ons heling. Omdat hij het contact met God verloor, mogen wij in relatie met Hem komen. Omdat Hij de Vader kwijt was, mogen wíj kinderen van de Vader worden.  Ergens is het niet in woorden uit te drukken…Ik denk echt dat we de eeuwigheid nodig hebben om te beseffen wat Hij gedaan heeft voor ons. 

Onze naaktheid, onze wonden, onze zonden, de pijn die ons is aangedaan, lijfelijk, met woorden óf juist omdat er nooit woorden voor ons waren…, kortom de beschadigingen die wij opgelopen hebben, kunnen hersteld worden door Jezus; zijn striemen brengen voor ons genezing. 

En dat niet alleen, we krijgen een nieuwe identiteit, een nieuwe eigenheid, onze eigen eigenheid (die we niet verliezen) wordt gezuiverd en aangevuld, we gaan steeds meer op Jezus lijken, de aantrekkelijkste persoon die ooit op aarde heeft geleefd. In Christus zijn we een nieuwe schepping, zo noemt de Bijbel dat (2 Kor. 5:17). 

Filippenzen zegt dat Jezus na zijn vernedering uitermate is verhoogd (Fil. 2:9), dus het kapotmaken is niet gelukt, het was in Gods plan dat dit nodig was om ons erbij te halen als Zijn kinderen. Het kapotmaken is zéker niet gelukt omdat Jezus nu de Naam boven alle namen heeft gekregen; Hij is de belangrijkste, de kostbaarste….! 

Iemand naar Gods hart 

Wat heeft bovenstaande nu op ons van invloed? 

In het pastoraat werken we aan herstel van de identiteit, het eigene mag weer tevoorschijn komen, mag groeien en bloeien. De wil mag weer tevoorschijn komen en geuit worden, eigen normen en waarden mogen ontwikkeld worden en er zijn, talenten mogen (opnieuw) benut worden en gaven ingezet. 

In Romeinen 5:5 lezen we dat God zijn liefde in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest (lees ook even door tot vers 12!). Hij raakt ons in de kern met Zijn liefde, ons zelfbeeld wordt hersteld door de oneindige liefde van de Vader en die liefde gaat ons hele leven doortrekken als we dat toestaan.  

De Vader heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen ‘in Christus’, lezen we in Ef. 1:3. In Christus krijgen en zijn we zoveel, als je dat gaat ontdekken, dan gaat er een wereld voor je open!
De kernwoorden zijn dus: in Christus. 

Voor wie ontdekken wil wat onze positie in Christus betekent, verwijs ik naar de volgende link. artikelen complementair | Complementaire-gezondheid Bestand: Identiteitsoefening 1
Hier staan diverse Bijbelteksten die gaan over onze identiteit in Christus, en om het goed in te scherpen, staat er ook een oefening bij om met deze teksten één voor één aan de gang te gaan.
En als je dat doet, zul je merken dat je al gaande sterker en sterker wordt in je eigenheid- in Christus-.
Verborgen in zijn veiligheid mag je groeien in het zijn van een persoon naar zijn hart, die leeft aan zijn hart! 

 

Geschreven door: Tine Snoek, www.lentehulpverlening.nl 

Bron: Evangelisch College- lessen Karakter en Identiteit
*Een bijzondere uitleg over deze woorden vond ik: https://youtu.be/WP0RZKfTtjM 

 

 

Eén reactie

  1. Pingback: Pasen 2023 - Coaching en Counseling Adieu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *