Rust = vrijheid = vreugde
Rust = vrijheid = vreugde

Rust = vrijheid = vreugde

“Hoe is het met je? Druk zeker?” Ik antwoord hier zelden bevestigend op, want ik wil helemaal niet als druk bekend staan. Ik herken het meestal ook niet. Met veel variatie op een dag, hoeven ze nog niet vol te zijn, toch?

Deze dagen hoorde ik twee preken over de Sabbats-opdracht. ‘Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE Uw God, dan zult u gen enkel werk doen….(Deut 5:13,14 HSV). De tien geboden worden in veel kerken wekelijks gelezen. Dat bevestigt de waarde van deze tekst. Misschien toch een aansporing om eens naar mijn daginvulling te kijken.

RUST

De motivatie van deze opdracht is dat de Israëlieten slaven zijn geweest in Egypte en dat nu niet meer zijn.Rust kunnen nemen is dus het ultiemebewijs van vrijheid.

Evert Leeflang, docent bij de opleiding Pastorale Hulpverlening, zei in zijn preek dat Israël weliswaar uit Egypte was, maar Egypte moest ook uit de Israëlieten. Ze hoefden niet meer te leven met een slavenmentaliteit, waardoor je identiteit verbonden is met je werk. En ze mochten geen slavendrijver worden, want voor alles in huis, mens in dier, geldt ook de rust-opdracht. Ten diepste zegt hoe je je rust doorbrengt meer over je dan welk werk je doet, aldus Evert.

VRIJHEID

Evelien van de Graaf, student bij de opleiding Pastorale Hulpverlening, benadrukte in haar preek de vrijheid. Wanneer je geen slaaf meer bent,

dan leef je in vrijheid. En vrijheid houdt in dat je luistert naar de Woorden van God en niet naar de woorden van mensen. En Gods Woord zegt dat we moeten rusten.

De woorden reizen in mijn hart verder. Mooie woorden om in de lijdenstijd over na te denken. Een tijd van inkeer en verstilling. Prachtige weken om bewust stil te zijn, stil te staan bij dat wat belangrijk is, bij Diegene die belangrijk is. Door een rustdag in te stellen laat God zelf immers ook zien dat Hij geen slavendrijver is.

VREUGDE

We hebben in Goudriaan een groepje dames die, allemaal op hun eigen manier, gekozen hebben om deze periode te vasten. Het vasten en het groepje helpen me om bewuster door de dagen te wandelen, bewuster te leven en misschien wel daardoor: rustiger te leven. En dat, zo merk ik, geeft rust, vrede, vrijheid en vreugde. Ja, vreugde hoort ook in deze rij. Want Jesaja 58 (14, BB) zegt: Als jullie op die dag uitrusten, zal ik jullie vreugde geven, zo hoorde ik in de preek van Evelien.  Hoe vind jij je rust?

Geschreven door Hermineke Vonk, Hermineke.nl in Goudriaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *