Als de wortel niet wordt verwijderd..
Als de wortel niet wordt verwijderd..

Als de wortel niet wordt verwijderd..

Kan het zomaar zijn dat er weer iets uit ontstaat…

Afgelopen voorjaar hebben we ons terras opnieuw ingericht; acaciaboom eruit, nieuwe bestrating er in, etcetera. Het lag er allemaal prachtig bij tot één van de stenen iets scheef ging liggen, toen nog iets schever kwam… vervolgens omhoogkwam… en er steeds meer sprietjes boven de aarde te zien waren….. je raadt het al; de acacia gaf zich niet zomaar gewonnen…

Als we het erbij laten, hebben we over een poosje een nieuwe acacia.*

Blijkbaar zit er toch wel heel veel kracht in een wortel en blijkbaar moet je, als je écht van iets af wilt komen, ook de wortel aanpakken. Dat doet me denken aan ons leven; je kunt denken dat je iets achter je gelaten hebt; je nare ervaring, bepaald gedrag waar je last van had, een relatie waarin je overheerst werd, etc. Maar soms kan er ineens weer iets opduiken en sta je verrast van wat er nog in je leeft waarvan je dacht dat het niet meer bestond.

In Lente (mijn hulpverleningspraktijk) ontdekte ik de kracht van gebedspastoraat; in gebed zoeken we naar inzicht in de wortel van een probleem. Dat doen we door dit te vragen aan de Heilige Geest, die immers de Geest van openbaring is. Vaak blijkt dat de wortel al op jonge leeftijd ontstaan is. Er is iets gebeurd wat een beschadiging- een wond – heeft veroorzaakt. Vanuit die eerste beschadigende ervaring (de wortel) kunnen leugens in het denken ontstaan zijn, die telkens maar weer opduiken en iemand lastig vallen, je kunt er een scheef terras van krijgen, zeg maar….

De Heilige Geest kan een diepgaand inzicht geven waarna er dankzij het werk van Jezus een diepgaand herstel plaats kan vinden. Zo intens dat iemand zich na gebed tien kilo lichter kan voelen en dat de terrastegels bij wijze van spreken weer helemaal vlak liggen. Overigens heeft niet iedereen deze ervaring, ook hierin is elk mens verschillend, herstel verloopt vaak procesmatig.

Hoe dan ook: de wortel van een probleem is blootgelegd, de beschadiging geheeld en er is een vernieuwende ervaring met Jezus geweest welke genezend doorwerkt.

Het vraagt vervolgens nog wel wat werk; net zoals wij onze tuin op orde moesten maken nadat de wortel uitgegraven was, moet er ook in gebedspastoraat gewerkt worden. We vragen namelijk nadat de leugens blootgelegd en verbroken zijn, wat de waarheid is die Jezus voor je heeft. Jezus zegt van zichzelf dat hij de Waarheid ís en deelt graag Zijn waarheid, die ook in de Bijbel te vinden is, uit.

Het is belangrijk om deze waarheden goed tot je door te laten dringen, dat kan door ze dagelijks uit te spreken, te overdenken en toe te passen. Een belangrijke waarheid die ik zelf onlangs meekreeg is: “Met mijn God spring ik over een muur “(Psalm 18:30). Telkens als ik ergens tegenop zie, bang ben dat iets me niet gaat lukken of wat dan ook, helpt deze waarheid me om anders in de situatie te staan, om met Gods ogen te kijken en vervolgens te ervaren dat het ook echt waar is! Maar als ik de waarheid niet toepas, blijf ik in mijn eigen gevoelens steken en zal ik daar ook naar handelen.

Het is belangrijk om te oefenen om op een nieuwe manier te denken, waaruit een nieuwe manier van handelen – en daarmee van leven – volgt (Rom.12:2).

Ons terras was weer mooi vlak nadat we na het uitgraven van de wortel de stenen weer recht hadden gelegd. Zo kun je na herstel van je wond én met een vernieuwd denken een leven leiden waarbij je van binnen stabiel bent, ongeacht de omstandigheden.

 

Benieuwd naar gebedspastoraat? De bovenstaande vorm is gebaseerd op het onderwijs en de training te volgen bij Dunamis Ministries. Van 18 tot 20 april is de eerstvolgende conferentie met onderwijs en gebed, waarna een gebedstraining gevolgd kan worden.

 

*Voor de oplettende lezer: afgelopen voorjaar slaat op een ander voorjaar, deze gebeurtenis heeft al enige tijd geleden plaats gevonden. Deze blog is een bewerking van een eerder bericht.

 

Geschreven door Tine Snoek, www.lentehulpverlening.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *